فهرست اصلی
آدرسهای مرتبط
پرتال استانداري
حفاظت از حيات وحش
محيط زيست ملل متحد
اتحاديه جهاني حفاظت
توسعه پايدار ايران
محيط زيست درياي خزر
تنوع زيستي ايران
سامانه ملی رسيدگي به شكايات
مرکزخدمات سرمایه گذاری خراسان جنوبی
سازمان حفاظت محيط زيست
اداره کل مدیریت بحران استان
تالاب های ایران

 
حلزون طلايي اکواريوم ( حلزون سيب ) نسخه PDF چاپ ارسال به دوست
نگارش یافته توسط Administrator   
28 فروردين 1387 ساعت 01:55

حلزون طلايي اکواريوم ( حلزون سيب )

تاريخچه: اين حلزون براي اولين بار توسط لامارک از منطقه اي در پاراگوئه گزارش شد و سپس در باتلاقهاي بوليوی و برزيل مشاهده شد. بنابراين گونه بومي آمريکايي جنوبي و فلوريداست. پراکنش:نواحي پراکنش آن شامل آمريکاي جنوبي، آمريکاي شمالي، آفريقا (احتمالا مصر) و آسيا (چين، اندونزي، ژاپن، کره،  لائوس، مالزي، گينه نو، جزاير فيليپين، تايوان، تايلند، ويتنام و ...) مي باشد.  ميزبان: ميزبان آن اغلب علف هاي هرز با بافتهاي جوان و آبدار و نشانه هاي برنج است. اين گونه تا سال1981 به عنوان آفت مطرح نموده و تنها به عنوان يک گونه تزييني در اکواريوم ها کاربرد داشته است تا اينکه توسط شرکت هاي خصوصي آنرا به عنوان يک گونه تجاري از فلوريدا و آمريکاي جنوبی به تايوان و فيليپين معرفي کردند بدون اينکه هيچگونه مطالعه اي روي اکولوژي اين گونه حلزون داشته باشند. در ابتدا اين گونه به عنوان يک مکمل غذايي مناسب پرورش داده مي شد تا اينکه مشخص شد جانور ميزبان واسط کرم ريه موش است و پرورش آن براي تغذيه متوقف شده و متعاقب آن حلزونها در طبيعت کشور تايوان رها شدند. از آنجائيکه نشاهاي برنج ميزبان اين حلزون مي باشند، جانور وارد شاليکاريها شده و خسارت قابل توجهي به صنعت برنج وارد مي کند.  مراحل زندگي آفت:مرحله تخم: تخم گذاري معمولا در اوايل صبح و زمان غروب آفتاب انجام شده و هر جانور ماده بين 500-25 تخم مي گذارد. تخم ها در دستجات صورتي کمرنگ روي جوانه هاي برنج و يا ساير برجستگي هاي سطح آب قرار داده مي شود. يک تا دو هفته پس از تخم گذاري تخم ها شروع به تفريخ مي کنند. مرحله لاوري: حلزونهاي تازه از تخم درآمده به داخل آب افتاده و شروع به حرکت و تغذيه از مواد داخل آب مي کنند. هنگاميکه ارتفاع پوسته حلزون به cm 1.5 مي رسد لاروها شروع به تغذيه از گياه مي کنند. مرحله بلوغ: جنسهاي نر و ماده از هم جدا و نسبت جنسي نر به ماده 2/1:1 مي باشد. تحت شرايط مساعد ماده ها60-85  روز پس از تفريح بالغ شده و مي توانند در هفته هاي متوالي در سال تخم ريزي کنند.  تغذيه: حلزونها بافتهاي نرم گياهي را ترجيح مي دهند، بنابراين نشاهاي برنج تنها درسه هفته اول پس از نشاکاري حساس اند. معمولا تغذيه از قسمتهاي پايين گياه و در شب صورت مي گيرد. حلزونها از رفتن در مناطق کم آب خودداري مي کنند و در زمان کمبود آب تغذيه تغذيه و جفت گيري متوقف مي شود.  آنها در شرايط خشک با حفر گودالهايي در گل و لاي و بستن اپرکولوم زنده مانده و پس از فراهم آمدن غذا مجدد به سطح مي آيند. نتايج نشان مي دهد بقاي زمستانه حلزونها به شدت تحت تاثير دماهاي زير صفر درجه سانتيگراد است.  اکولوژي انتشار: هنگاميکه حلزونها مزارع برنج را ترک مي کنند به سرعت از طريق آبراهه ها و کانالهاي آبياري منتشر مي شوند. اين حلزون قادر است هم در زير آب و هم در هوا تنفس کند، در نتيجه مي تواند از يک مزرعه به مزرعه ديگر رفته و خسارت خود را ادامه دهد. بنابراين در صورت ورود به يک ناحيه به سرعت در سرتاسر منطقه منتشر مي شود.  خسارت:کاهش محصول در مزارع برنج بستگي به سن گياه، تراکم و سن حلزون دارد و ميزان خسارت با تراکم حلزون زياد مي شود. خسارت محدود به نشاهاي تازه مي باشد. 3 هفته پس از نشاکاري خسارت حلزون چندان مهم نيست. زمانيکه در قاعده گياه آب کافي وجود نداشته باشد حلزونها قادر به تغذيه مناسب از بوته ها نيستند. رشد سريع و توليد مثل حلزون منجر به جمعيت هايي مي شود که کل محصول را از بين مي برد. نتايج يک همه پرسي در برنج کارهاي فيليپين نشان داد که 100 -75 درصد شاليکاران آنرا به عنوان مهمترين آفت برنج تلقي کردند.مناطق آلوده به سرعت گسترده شده و در نتيجه مجبور به استفاده از آفت کش ها هستيم که هزينه بالايي را مي طلبد. ضمن اينکه توده هايي که از بين رفته بايستي واکاری شوند که مستلزم صرف هزينه و وقت است. آفت کش هاي مورد استفاده اثرات جبران ناپذيري بويژه روي موجودات غير هدف مي گذارد. در کنار خسارت به شاليزاها اين آفت از آنجائيکه ميزبان واسط کرم ها و نماتدهاست سبب بيماري در انسان مي شود.  کنترل:-       کنترل بيولوژيک: در آسيا دشمنان طبيعي کمي وجود دارند. گربه ماهي، سوسک ها، موش صحرايي، خرگوش، سوسمار، قورباغه، وزغ، مورچه ها و يک گونه حلزون شکارچي با نام علمی Marisea  cornuarietis به عنوان دشمنان طبيعي آفت شناخته شده اند.  -             کنترل زراعي: استفاده از گياهچه هاي مسن تر براي نشاکاري بدليل حساسيت کمتر آنها.-             کنترل مکانيکي: جمع آوري حلزونها با دست در زمانيکه جمعت آنها در مزرعه کم است. -             کنترل شيميايي: استفاده از آهک (cao ) به غلضت 5 گرم بر10ليتر آب يا 50  کيلوگرم بر هکتار  در زمانيکه جمعيت آفت کم است.            استفاده از نرم تن کش ها شامل: فيپرونيل، نيکوزاميد، متالدئيد، هيدرو کلرايد کارتاپ و ايزازوفوس.   پيشنهادات: در حال حاضر از آنجاييکه اين حلزون محدود به اکواريوم فروشی ها شده و تنها به عنوان يک گونه تزيينی کاربرد دارد، بهترين و موثرترين روش اين است که نمونه های موجود در اکواريوم فروشی ها جمع آوری و معدوم گردد. از طرف ديگر بر اساس نتايج موجود در برخی منابع(سايت آبزيان) آفت از تکه های سبزيجات داخل آکواريوم مانند کاهو، هويج، خيار، اسفناج و ...بعنوان غذا استفاده می نمايد و اين احتمال می رود که در مناطقی که برنج کشت نمی شود مثل استان خراسان جنوبی و ... آفت وارد مزارع سبزيجات شده و لطمه فراوانی به آنها خواهد زد. بنابراين بايستی با جديت بيشتری به موضوع توجه گردد

تهيه و تنظيم: راضيه دری                              کارشناس محيط طبيعی

اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

 
< بعد
 
 
جشنواره

جهت مشاهده اخبار تشکل ها روی عکس کلیک کنید.

 

 

انتصاب در اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی

 
 
اذان صبح  
طلوع خورشید  
اذان ظهر  
غروب خورشید  
اذان مغرب  

روز :  
ماه:  
شهر :

 
 
اطلاعیه