کدام نمایندگان مجلس برای دوره یازدهم رد صلاحیت شدند؟

شمارهنام نمایندهحوزه انتخابیهوضعیت صلاحیت1علی مطهریتهران، ری شیمیرانات و اسلامشهرتایید نشده2کورش کرم‌پورفیروزآبادتایید نشده3سبحانی‌فرسبزوار، جغتای، جوین و خوشابتایید نشده4غلامرضا کاتبگرمسارتایید نشده5علی ساریاهوازتایید نشده6عباسعلی پوربافرانیمردم نائین و خور و بیابانکتایید نشده7بهرام پارساییشیرازتایید نشده8جلیل رحیم آبادیتربت جام، تایبادتایید نشده9مهدی شیختهران،ری، شمیرانات و اسلامشهرتایید نشده10حسین مقصودیسبزوار، جغتای، جوین و خوشابتایید نشده11معصومه آقاپور علیشاهینماینده مردم شبسترتایید نشده 12شهاب نادریپاوه جوانرود ثلاث باباخانی روانسر و دهستانهای سرقلعهتایید نشده 13مجید ناصری‌نژادشادگانتایید نشده   14حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید خدریبوشهرتایید نشده   15عامر کعبیخوزستانتایید نشده   16سلام امینیایلام و ایوان و شیروان و چرداول وملکشاهی و مهرانتایید نشده   17مسعود گودرزیمردم ممسنی و رستمتایید نشده   18مسعود رضایینماینده شیرازتایید نشده    19محمد دامادیساریتایید نشده    20علی‌اصغر یوسف‌نژادساریتایید شده21حسین نیازآذریبابلتایید نشده    22عزت‌الله یوسفیان ملاآملتایید نشده    23قاسم احمدی لاشکینوشهر و چالوستایید نشده    24علی محمد شاعریبهشهرتایید نشده    25شمس اله شریعت نژادرامسرتایید نشده    26سید علی ادیانی رادقائمشهرپیامک نیامده
27طیبه سیاووشیتهران،ری، شمیرانات و اسلامشهرتایید نشده    28سیدعلاءالدین خادمسپیدانتایید نشده    29علی اکبریشیرازتایید نشده    30ابوالفضل موسوییزدتایید نشده    31سیده حمیده زرآبادیقزوینتایید نشده  32ناصر شریفیبندرلنگه، بستک و پارسیانتایید نشده   33روح‌الله حضرت‌پور ارومیه   تایید شده34حسن کامراناصفهانتایید شده 35علیرضا رحیمیتهران،ری، شمیرانات و اسلامشهرتایید شده  36اسماعیل سعیدیتبریزتایید شده   37حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مازنیتهران،ری، شمیرانات و اسلامشهرتایید شده 38هدایت الله خادمیایذه و باغملکتایید شده 39سید محسن علویلامردتایید شده 40ولی الله نانواکناریبابلسرتایید شده 41عبدالله رضیانقائمشهرتایید شده  42علی اسماعیلینور و محمودآبادتایید شده  43حمید بناییگناباد و بجستانتایید نشده   44حسین مقصودیسبزوارتایید نشده  45محمدعلی وکیلیتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهرتایید نشده  46محمدجواد کولیوندالبرزتایید نشده  47عزیز اکبریانالبرزتایید نشده  48احمد امیرآبادی‌فراهانیقمتایید شده  49حجت‌الاسلام ذوالنوریقمتایید شده  50علی گلمرادیماهشهرتایید نشده  51بهروز نعمتیتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهرتایید نشده  52محمدرضا تابشاردکانتایید نشده  53سیدحسین نقوی حسینیورامینتایید نشده   54نادر قاضی‌پورارومیهتایید نشده  55احمد انارکی محمدیانار و رفسنجانتایید شده   56اکبر رنجبرزادهاسدآبادتایید شده  57محمد خدابخشیالیگودرزتایید شده   58الیاس حضرتیتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهرتایید نشده 59محمود صادقیتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهرتایید نشده 60فرهاد تجریگیلانغرب و قصرشیرینتایید نشده 61بهمن طاهرخانیتاکستانتایید نشده  62اصغر سلیمیسمیرمتایید شده 63علی ابراهیمی شازندتایید شده64سیدتقی کبیریخوی و چایپارهتایید شده65علی کردخاش و میرجاوهتایید شده66هادی بهادریارومیهتایید نشده 67جلال محمودزادهمهابادتایید شده68عبدالکریم حسین‌زادهاشنویه و نقدهتایید نشده  69رسول خضریپیرانشهرتایید نشده 70شهروز برزگرسلماستایید نشده 71عین‌الله شریف‌پور ماکو و چالدرانتایید نشده72زهرا ساعی تبریزتایید نشده73ناهید تاج‌الدیناصفهان تایید شده 74محسن کوهکنلنجانتایید نشده 75مهرداد لاهوتی لنگرودتایید شده 76محمد حسینیتفرشتایید شده 77سیدجواد ساداتی‌نژادکاشانتایید شده  78اکبر ترکی فریدن و چادگانتایید شده  79محمدجواد جمالیفساتایید شده  80حجت‌الاسلام ذوالقدرمیناب و رودانتایید نشده 81فاطمه ذوالقدرتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهرتایید شده 82شهروز برزگرسلماستایید نشده 83ابراهیم رضاییخمینتایید نشده 84غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادیرشتتایید نشده85حجت‌الاسلام محمدمهدی افتخاریفومن و شفتتایید نشده 86داوود محمدیتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهرتایید نشده 87عین الله شریف پورماکوتایید نشده 88محمدباقر سعادتبوشهرتایید نشده 89علی کاظمی بابا حیدراردلتایید نشده 90اقبال محمدیانرامهرمز و رامشیرتایید شده 91عبدالله سامریخرمشهرتایید نشده 92مصطفی کواکبیانتهران، ری، شمیرانات و اسلامشهرتایید شده  93جواد کریمی‌قدوسیمشهد و کلاتتایید شده  94حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفرمشهد و کلاتتایید شده  95امیرحسین‌ قاضی‌زاده هاشمیمشهد و کلاتتایید شده  96حجت‌الاسلام حسین‌زاده بحرینیمشهد و کلاتتایید شده  97یحیی کمالی‌پور جیرفتانصراف داده98علی قربانیبجنوردتایید شده 99زهرا سعیدیمبارکهتایید شده  100محمدرضا پورابراهیمیکرمانتایید شده  101محمدمهدی زاهدیکرمانتایید شده  102هاجر چنارانینیشابورتایید شده  103مسعود پزشکیانتبریزتایید شده104پروانه مافیتهران، شمیرانات و اسلامشهر و ریتایید شده105سهیلا جلودارزادهتهران، شمیرانات و اسلامشهر و ریتایید شده106سیدفرید موسویتهران، شمیرانات و اسلامشهر و ریتایید شده107فریده اولاد قبادتهران، شمیرانات و اسلامشهر و ریتایید شده108ابوالفضل سروشتهران، شمیرانات و اسلامشهر و ریتایید شده109حمیدرضا حاجی‌باباییهمدانتایید شده110علیرضا محجوبتهران، شمیرانات و اسلامشهر و ریتایید شده111محمدرضا رضایی کوچیجهرمتایید شده112محمدرضا بادامچیتهران، شمیرانات و اسلامشهر و ریتایید شده113عبدالرضا عزیزینماینده شیروانتایید شده114جبارکوچکی نژادرشتتایید شده115جلال میرزاییایلامتایید شده116حسینعلی حاجی دلیگانیشاهین شهر، میهمه و برخوارتایید شده117موسوی لارگانیفلاورجانتایید شده118کاظم دلخوشصومعه سراتایید شده119حمدالله کریمیبیجارتایید شده120محسن بیگلریسقزتایید شده121احسن علویسنندجتایید شده122فرشادانسنندجتایید شده123امیرحسنخانیفردوس، طبس، سرایان و بشرویهتایید نشده124منصور مرادیقروهتایید نشده 125غلامرضا حیدریتهران، شمیرانات و اسلامشهر و ریتایید نشده 126محمد بیرانوندیخرم آبادتایید نشده 127فاطمه سعیدیتهران، شمیرانات و اسلامشهر و ریتایید نشده 128میرزایی نیکودماوندتایید نشده 129غلامرضا تاجگردونگچسارانتایید نشده 130سکینه الماسیکنگانتایید شده131بهروز بنیادیکاشمرتایید نشده 132رحیم زارعآبادهتایید نشده 133محمود نگهبان سلامیخواف و رشتخوارتایید نشده 134محمد علی پورمختارکبودر اهنگتایید نشده 135محمدباسط دورازهیسراوانتایید نشده136سیدقاسم جاسمینماینده کرمانشاهتایید شده  137عدل هاشمی‌پورکهکیلویه و بهمئیتایید شده  138همایون یوسفیاهوازتایید شده  

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Cart
Your cart is currently empty.