قطع شدن دسترسی کاربران ایرانی از تیک تاک (قطع شدن TikTok)

قطع شدن TikTok تیک تاک تیک تاک سرورهای خود برای ایران را بست! تیک تاک طی اقدامی ناگهانی و عجیب…